СКЕНАР – лечение на вегетативната нервна система

Лечение на вегетативната нервна система (ВНС) и видове ваксинни процедури в нейните отдели.

Провеждането на вегетативни СКЕНАР ваксини ускорява възстановяването и изграждането на баланс във функциите на симпатиковия и парасимпатиков дялове на вегетативната нерна система.

 

 

 

СКЕНАР ваксината в симпатиковия дял е предназначена за:

  • пряко подобрение на влиянието на симпатиковия отдел на ВНС върху адаптационните възможности на организма.
  • ускорено преминаване на острите процеси (по-бързото им превъртане), за активизиране на преминаването на всички етапи на хроничните процеси.
  • непряко влияе върху функцията на парасимпатиковия отдел на ВНС и върху възстановителните функции на организма.
  • ускорява възстановяването и изграждането на баланс във функциите на симпатиковия и парасимпатиковия отдел на ВНС.

СКЕНАР ваксината в парасимпатиковия дял е предназначена за:

  • директно усилва влиянието на парасимпатиковия отдел на ВНС върху процесите на възстановявне.
  • непряко влияе за ускоряване на адаптационните процеси в организма.

Целта на вегетативните СКЕНАР ваксини е активирането на автономните регуливащите функции на вегетативната нервна система, както и индиректна/косвена активация на единия отдел за сметка на прякото въздействие на противоположния отдел на ВНС.