Въздействието на СКЕНАР-терапията върху организма като единна система

Човекът е единна система и е необходимо да се лекува не само неговата душа, но и тяло.

Едновременно с действието на процедурите от СКЕНАР терапията е задължително неговото сътрудничество и желание за промяна. Пациентът трябва да промени своето отношение към себе си, към своя живот, към режима си на хранене в противен случай трудно би му се помогнало. СКЕНАР технологията възприема човекът като система. И най-трудното в тази технология е общуването с пациента. Не винаги пациента правилно оценя динамиката често не разбира необходимостта от обостряне на неговото състояние. А това е възможно да се случи. Удачно в процеса на лечение е и подкрепата на цялото семейство. Тогава говорим и за добра семейна терапия. Защото здравето и болестите на всички членове от семейството са взаимно свързани. При едно добро разбиране на ефекта от СКЕНАР от страна на семейството, пациентът е готов на последващо лечение, знае пътят на технологията, видял е как тя се прилага и помага на неговите близки.

Въздейсвието на процедурите е върху организма като цяло.

Цялостен подход в поддържането на органите и системите в организма особено ако лечението е започнато рано, може още при първите симптоми да се предотврати бъдещо хронифициране на процеса. Това е важно и основно при работа със СКЕНАР. Защото той е физиотерапевтичен уред за приложение в лечението на широк кръг заболявания.

Особеностите на СКЕНАР-терапията е в това, че методът фундаментално се опира на източната философия в отношението към болния. Така въздействието е не върху отделния орган, а на целия организъм. Това е не просто симптоматично лечение, което премахва болката, а способ да се възстановят всички нарушени функции на организма. При това е метод без противопоказания. Ако ги има, те са преди всичко от психологичен характер – липсата на вяра в СКЕНАР процедурите. СКЕНАР може да помага даже в случаите на хронични заболявания, но при достатъчно процедури и в добро сътрудничество от страна на пациента. Особено ефективен е той при остри състояния. Болки в гръбначния стълб и ставите, възпаления, проблеми който почти не се поддават на лечение с традиционната медицина се лекуват със СКЕНАР. Разбира се не мигновено, с няколко последващи курса, в съчетание и с лекарства успеваемостта е пълна.

Да помогнеш на човека – бързо, ефективно и за дълго като го превърнеш по време на лечение със СКЕНАР и в единствено важен – това е основната задача и верую на СКЕНАР-терапевта.