СКЕНАР-Супер ПРО

Най новия професионален апарат СКЕНАР-Супер ПРО.

aparat

За кратко време спира болката и подбутва организма към процес на регенерация.Сам провежда диагностика и още с първата процедура се постига добър резултат.СКЕНАР може да достигне пълен клиничен ефект когато медикаментите са безсилни.

aparat