СКЕНАР-терапията се справя с редица страдания когато стандартните методи на лечение са безсилни

В началото на 80-те год. в закрития град – Таганрог, учени създават уреда СКЕНАР (СамоКонтролируем Енерго Невро Адаптивен Регулатор) по решението на съветска космическа програма. Висококвалифицирани биолози, физици, лекари и инженери под пълна секретност работят над прибор, който да поддържа здравето на космонавтите. При перестройката това производство става достояние на широката общественост.

Чрез СКЕНАР-апарата се влияе на най-тънките нервни С-влакна с мощен и неувреждащ сигнал. Те отделят невропептиди, чието действие стартира каскада от процеси в човешкия организъм, които водят до превеждане в норма на функциите му. Човешкият организъм има неограничени възможности, а СКЕНАР е начинът да подбутне организма в правилната посока сам да се възстанови.

Имала съм случай при който пациент се оплаква с години от болки в корема, но никой не може да каже от какво. При СКЕНАР – терапията се образува фистула (дупка в корема), откъдето излезе гной. Оказа се, че конец останал след операция, предизвиква възпалителен процес. Този нов метод е много ефикасен и при камъни в бъбреците. Благодарение на терапията организмът сам разрушава камъните, независимо колко са големи и от какво естество са, и тези бъбреци повече не образуват нови. Заболяване на лицевия нерв – тригеменос, което води до страшни болки в лицето, също се повлиява благоприятно. След три курса от 15 процедури лицевия нерв е почти възстановен. За излекуване от язва е достатъчен един курс от 15 процедури траещи до 30 минути. Дискова херния, за която оперативното лечение се смята за най-ефикасно, със СКЕНАР се постига пълно клинично оздравяване.

Чудодейният прибор, който е по-малък дори от човешка длан води до големи успехи в лечението.