СКЕНАР-терапия в комплексно лечение при възпаление на шийката на матката

Възпалителните заболявания на шийката на матката при жените се явява един от наболелите гинекологични заболявания в амбулаторната практика.Честотата варира от 25% до 45% и има тенденция към растеж.

Възпалителните заболявания на шийката на матката се отнасят към процеси, които при дълги течения могат да провокират предракови и ракови заболявания на шийката на матката. Възпалителните заболявания на шийката на матката имат специфична етиология /хламидия, кандида, херпес т.н./ На съвременен етап могат да се съчетава традиционни методи /антибактериална, имуномоделираща/ със СКЕНАР-терапия.

След извършване 15-25 процедури пациентката трябва да направи необходимите изследвания за да се установи клиничния ефект.Получените резултати свидетелстват дали е необходимо да се продължи лечението с втори курс от СКЕНАР процедури на фона на традиционата терапия.