СКЕНАР терапията – опит за преодоляване на безплодие при наличие на генитална ендометриоза

Основен проблем по отношение на заболеваемостта сред пациентките във фертилна възраст от ендометриоза е нарушението на техните репродуктивни функции, което формира висок относителен дял /20%-80%/ причина за безплодието при жените.

Причинността за недостатъчната ефективност на съществуващите методи на комбинирано лечение на генитална ендометриоза се явява имунната зависимост на заболяването с изразена активация на клетъчно -медиирания имунитет и развитието на реакция от свръхчувствителност от забавен тип.

Във връзка с това актуалността на проблема за търсене на патологически обосновани методи за лечение на генитална ендометриоза в сегашно време не предизвиква съмнения.

В областта на СКЕНАР терапията ефекта на биологично обратната връзка, въздействието на морфологичните токови импулси е известно,че предизвиква определени ефекти подобряващи саморегулацията, функционалното и морфологично състояние, вътрешноклетъчния обмен. Това бе основата, на която е проведено лечението на 25 год. пациентка С.П. с първично безплодие от 2002г.

При ехографско изследване се установява наличие на ендометриоза – десен яйчник с хиперехогенна киста с размери50/36 мм . Прилагана е хормонална терапия с /оргаметрил/ безуспешно.

В началото на 2006г. пациентката се подложи на СКЕНАР терапия.Приложена бе следната схема на лечение едновременно на пациентката С.П. и нейният съпруг В.П.

Шест годишната ми практика сочи, че със СКЕНАР терапията-биологичният ефект на импулсните въздействия на тока са свързани с реализиране на влиянието им на функционалното и морфологично състояние на тъканите, с вътрешноклетъчния обмен, с напрежението в регулационните процеси.По-пълното използване на потенциала на биологичното действие на импулсните токове е възможно при изменение на импулсното въздействие в посока на максимално приближаване към физиологичните сигнали.На тези параметри съответства био-регулираната електроимпулсна терапия.

За определяне насоките на въздействие бе направена Енергийна Компютърна Диагностика за регистрация общото ниво на жизнената енергия ЧИ и съотношението ИН/ЯН. Определени бяха меридианите с най-голям дисбаланс, които се нуждаят от коригиращо въздействие. Така бе съставена индивидуална комплексна програма за енергийно регулиране и стимулиране.

Програмата включва 15-20 процедури с електроимпулсна терапия с апарат СКЕНАР 97.4 в индивидуално дозиран и субективен режим на работа. Използван бе импулсен био-полярен електрически ток с честота от 30 до 120 херца, включващ режим на променлива честота с формиране на импулсен пакет от 2 до 8 и модулиране на сигнала по пътя на изменение на съотношение към пауза в рамките на 1,1-1;5. Въздействието бе както върху проекцията, на проблема, така и върху специално подбрани зони за обща регулация и стимулация.

Чрез съвременната електронна технология основана на принципите на древното източно лечителско изкуство с апарата СКЕНАР-97.4 приложих холографски енергийно-информационни методи.Всяка обособена част от тялото ни носи информация за цялото тяло. Приложено бе и въздействие в съответствие с холографския принцип на СУ-ДЖОК и АУРИКУЛО терапия.

Резултати и обсъждане: Близо месец след приключване на индивидуалната комплексна СКЕНАР програма на енерго въздействие на семейната двойка С. П. и В. С. бе проведено ехографско изследване, което установи бременност с наличието на ембрион 19мм.

Освен описания по-горе случай в досегашната си СКЕНАР практика съм имала още няколко случая на първично безплодие при жени, за които за съжаление няма запазени документи за достоверност. Настоящото съобщение считам за скромен принос към усилията на водещи СКЕНАР терапевти при преодоляване на един от актуалните медицински проблеми. Споделяме нашето убеждение на базата на досегашния си опит, че СКЕНАР терапията може да се окаже електронната технология на новото хилядолетие и да помогне на много семейства да се избавят от страданието и да подобрят значително качеството си на живот.