Ефективността на СКЕНАР-терапията при болни от алопеция

Алопецията в настоящо време се счита за заболяване със сложен механизъм.В момента не съществува еднакво мнение за причините на тази дерматоза.Много от изследванията се счита, че заболяването се основава на ендокринни нарушения или наличие на хронична инфекция.

Ефективността на СКЕНАР-терапията се изразява в активирането на процесите на саморегулация и самовъзстановяване на човешкия организъм. СКЕНАР активира потенциалния резерв и ендокринно-имунния отговор на организма, нормализира обменните процеси и рязко ускорява оздравителния процес.