Възможностите на СКЕНАР-терапията в лечението на ревматоидния артрит

Ревматоидният артрит е най-сложното и тежко хронично прогресиращо заболяване, отличаващо се с многообразна клинична картина, често увреждащо и други органи и системи.Рано довеждащо до влошаване качеството на живот.

Етиологията /причините/ за възникването му не са напълно изяснени. Безспорно е влиянието на инфекциозно алергичната компонента. За възникването на ревматоидния артрит могат да имат отношение и различните микроорганизми,оказващи неспецифично въздействие върху имунната система,нарушенията от чиято страна,и при генетично предразположение определят бъдещето развитие на болестта.

Освен стандартния план на лечение,който включва-нестероидни противовъзпалителни средства, физиотерапията или кортикостероидите, или евентуална хирургическа намеса място имат и СКЕНАР процедурите.

Пример: Жена на 27г.с давност на заболяването от 14 години. Многократни пролежавания в болнично заведение поддържаща терапия с кортикостероиди.

След раждане влошаване на състоянието, а след 6 месеца и преболедуване от грип се обездвижила с невъзможност да стане от леглото.

Провела: 1-ви курс -15 процедури ежедневно – след първия курс започнала да се обръща в леглото?започнапа да седи.

2-ри курс провела след 2 месеца – 15 процедури ежедневно.

Обективно липса на болки в ставите и намаление на сковаността. Започнала да стои стабилно на патерици.

3-ти курс провела след 3 месеца -15 процедури, на фона на лечебно одеало ОВИ. Започнала да ходи с парици като правила няколко самостоятелни крачки.

4-ти курс провела след 4 месеца -15 процедури ежедневно. В резултат започнала да седи самостоятелно, да се храни сама, да се придвижва в стаята. В покой ставите не я болят. Увеличила обемът на движение.

Изводи:

1. Измененията породени от ревматоидния артрит са обратими.

2. Процесът на лечение е дълъг и комплексен.

3. Целта на СКЕНАР – терапията при РА-е да отстрани от организма реакциите на стрес и да поддържа реакциите на активация и тренировки.